Ko je bio Dr Jovan Tucakov

Udruženje nosi naziv po poznatom srpskom farmakognosti, akademiku i piscu prvog udžbenika farmakognozije na srpskom jeziku, profesoru dr Jovanu Tucakovu (1905-1978).

Dr Jovan Tucakov završio je 1928. Farmaceutski fakultet u Zagrebu 1928, a 1933. i Farmaceutski fakulte u Nansiju (Francuska), gde je odbranio i doktorsku disertaciju. Za redovnog člana SANU u izabran je 1974. a 1965. i za člana Francuske akademije farmacije. Godine 1968. postaje član Akademije za kozmetologiju i dermatologiju u Parizu. Jedan je od osnivača i upravnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić" kao i dugogodišnji upravnik Instituta za farmakognoziju. Bio je naš najbolji poznavalac lekovitog bilja.

Autor je više od 200 naučnih radova, od kojih je veliki broj o lekovitim biljkama i njihovoj upotrebi u lečenju. Jedno od najpopularnijih dela ovog našeg velikog naučnika svakako je "Lečenje lekovitim biljem", bogata i svestrana naučna i stručna dokumentacija namenjena ne samo širokoj javnosti već i zdravstenim radnicima.Dr Jovan Tucakov


Knjiga LEČENJE LEKOVITIM BILJEM, dr Jovana Tucakova