Novica Ranđelović, Danijela Avramović

PRIRUČNIK O LEKOVITIM BILJKAMA
raspoznavanje, branje i zaštita

Ova publikacija nastala je iz ličnog iskustva autora i iskustva praktičara na terenu u prikupljanju i proučavanju lekovitih biljaka. Novina ovog priručnika je što on sadrži više informacija o zaštiti lekovitih biljaka, dok su ostale informacije na pređašnjem nivou.

Publikacija će biti koristan priručnik svim sakupljačima lekovitih biljaka na terenima širom Srbije, a naročito na području jugoistočne Srbije, gde je ova delatnost već tradicionalna. Ova knjiga će predstavljati dragoceni priručnik za raspoznavanje, branje i zaštitu lekovitih biljaka.
U priručniku je obrađeno oko stotinu lekovitih biljnih vrsta naših krajeva koje berači mogu sakupljati, vodeći računa o Naredbi o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune (koja se donosi početkom svake godine) s ciljem da se ne ugrozi njihov opstanak. Svi zainteresovani berači se moraju obratiti nadležnim istitucijama (Zavod za zaštitu prirode, Inspekciji za zaštitu životne sredine i dr.) kako bi dobili dozvolu za branje određenih količina lekovitih biljnih vrsta za tekuću godinu. Osim toga, data su kratka uputstva o načinu sakuplja-nja, lagerovanja, pakovanja i prerade, kao i kalendar sakupljanja lekovitih biljaka.

U priručniku je za svaku biljnu vrstu dat opis i tip staništa na kojem se može naći, vreme cvetanja, delovi koji se koriste (droga, sirovina), primena u narodnoj medicini (etnomedicini).

Priručnik je formata A5, obima 96 strana. Bogato je ilustrovan, a svaku vrstu prati botanički crtež i fotografije u boji.Izrada ove publikacije omogućena je uz pomoć američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međuna- rodni razvoj (USAID).
RECENZIJA PRIRUČNIKA
Dr Vlastimira StamenkovićaPDF VERZIJA PRIRUČNIKA - odlomci