Kire Stojčevski

PRIRUČNIK ZA GAJENJE LEKOVITOG I
AROMATIČNOG BILJA
Namenjen uzgajivačima i budućim uzgajivačima koji se opredele
za gajenje lekovitog i aromatičnog bilja

PRIRUČNIK ZA GAJENJE LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA je pre svega namenjen sadašnjim ali i budućim proizvođačima lekovitog bilja, kao i zaljubljenicima u organsku poljoprivredu, ekologiju i prirodu.

Priručnik je nastao iz potrebe da se seoskim domaćinstvima omogući sticanje novih znanja iz oblasti lekovitog i začinskog bilja kao i da Autor prenese neka praktična iskustva poznatih biljara iz oblasti gajenja, prerade i čuvanja lekovitog bilja i njegove primene.
Opšti deo knjige obuhvata značaj lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, podelu, preradu i neke načine primene kao i osnovne agrotehničke mere pri gajenju. posebni deo obuhvata neke od najčešće gajenih biljaka, njihov značaj, morfologiju, agrotehniku, žetvu kao i uslove čuvanja i prerade lekovite sirovine.

U ovom priručniku dati su biološki zahtevi pojedinih vrsta za očuvanje u prirodi, gajenje i pravilnu preradu i čuvanje lekovite sirovine. Zaštita nekih biljaka u prirodi i očuvanje prirodne biocenoze povlači i obavezu proizvodnje tih istih biljaka ali i takav način gajenja do ekološki ispravnih proizvoda a u cilju zdravije okoline i kvalitetnijeg načina života ljudi.

Priručnik je formata udžbenika, obima 96 strana + 8 tabli u boji. Bogato je ilustrovan crtežima i fotografijama, a svaku vrstu prati botanički crtež.Izrada ove publikacije omogućena je uz pomoć američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međuna- rodni razvoj (USAID).
RECENZIJA PRIRUČNIKA
Prof. dr Jana Kišgecija,
akademikaPDF VERZIJA PRIRUČNIKA - odlomci