Skup u Bačkom Petrovcu


Dani Sv. Jovana Biljobera


Festival čaja


Beogradska čajanka


Edukativni seminari

Udruženje "Dr Jovan Tucakov" Sokobanja

Ideja za pionirski poduhvat osnivanja jednog ovakvog udruženja rodila se još davne 1997. godine, ali je u tim teškim vremenima bilo potrebno pet godina da dođe i do realizacije. Udruženje za lekovito bilje "Dr Jovan Tucakov" osnovano je 2002. godine u Vrnjačkoj banji, da bi se ubrzo zatim, zbog operativnijeg delovanja, sedište Udruženja prebacilo u Sokobanju, gde se ubrzo formira i Prvi srpski edukativni LAB centar". Osnivanje Udruženja podržala je i Svetska banka, a ubrzo po osnivanju Udruženje uspostavlja kontakte sa svim releantnim institucijama u zemlji. Rezultat predstavlja to da LAB sektor postaje prepoznatljiv kao veliki razvojni potencijal domaće privrede.

Udruženje "Dr Jovan Tucakov" iz Sokobanje je dobrovoljno udruženje. Okuplja firme i pojedince koji se profesionalno ili amaterski bave lekovitim, aromatičnim, začinskim i sličnim biljem, šumskim plodovima i proizvodima na bazi pomenutog bilja - uzgajivače, berače, prerađivače i ljubitelje ovog bilja. Udruženje je osnovano 2002. godine sa ciljem da zaštiti interese i unaprei rad i poslovanje članova na polju sakupljanja, proizvodnje, prodaje i distribucije pomenutog bilja.

Drugi, ali ne manje važan cilj Udruženja je borba za zaštitu i očuvanje genofonda i biodiverziteta, kao osnovnih prirodnih resursa, značajnih ne samo za nas i naše poslovanje, već i za budućnost nas i naše dece, čime se pridružujemo borbi za zdraviji život i životnu okolinu.

Osim osnovnih aktivnosti koje se zasnivaju na poslovnim kontaktima sa drugim asocijacijama, pojedincima i relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu, Udruženje se bavi i promotivnim i edukativnim aktivnostima:
Pored organizovanja zajednickih nastupa naših članova na sajamskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu, udruženje je i organizator ili suorganizator nekoliko važnih skupova i manifestacija koje promovišu i unapreduju ovu privrednu granu: Naučno-stručni skup u Bačkom Petrovcu, edukacije uzgajivača i sakupljača LAB i na kraju svakog ciklusaKonferencije o stanju u LAB sektoru Srbije. Kroz ove programe edukacije do sada je prošlo više hiljada berača i uzgajivača lekovitog bilja. Edukativni programi upotpunjeni su, u saradnji sa našim eminentnim stručnjacima iz ove oblasti, priručnicima za biljobere i uzgajivače lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, a tokom 2004/05 redovno je izlazio i informativni bilten za promociju LAB sektora BILJARICA.

Promociju LAB sektora Udruženje sprovodi kroz organizaciju i suorganizaciju različitih sajamskih manifestacija: Sajam lekovitog bilja, meda i zdrave hrane DANI SVETOG JOVANA BILJOBERA u Sokobanji, Festival aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja FESTIVAL ČAJA u Nišu i Festival lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja BEOGRADSKA ČAJANKA.