DANI LEKOVITOG BILJA
oktobar - decembar 2012.


Od oktobra do decembra 2012. godine udruženje "Dr Jovan Tucakov" je, pod pokroviteljstvom USAID-a, organizovalo trodnevne festivale u 8 gradova južne i zapadne Srbije. Cilj ove manifestacije je promocija lekovitog bilja, ali pre svega promocija gajenja i sakupljanja lekovitog bilja. Osim izložbenog dela na DANIMA LEKOVITOG BILJA organizovana su i predavanja o prednostima i mogućnostima uzgoja i sakupljanja lekovitog bilja, u cilju razvoja ove, kod nas poslednjih godina zapostavljene, ali veoma perspektivne poljoprivredne grane.DANI LEKOVITOG BILJA 2012. godine
održani su u sledećim gradovima:

  • ZAJEČAR - 25-27. oktobar

  • NEGOTIN - 31. oktobar-02. novembar

  • LESKOVAC - 15-17. novembar

  • VRANJE - 21-23. novembar

  • JAGODINA - 03-05. decembar

  • KRUŠEVAC - 06-08. decembar

  • KRALJEVO - 11-13. decembar

  • PIROT - 20-22. decembar
  • posetite: