EDUKATIVNO-REKREATIVNA TURISTIČKA MANIFESTACIJA
DANI SV. JOVANA BILJOBERA 2012.
ČETVORODNEVNI PROGRAM OBUKE BILJOBERA
4-7. JUL 2012.


Za organizaciju uve manifestacije udruženje "Dr Jovan Tucakov" je 2012. godine, na Međunarodnom sajmu turizma Novom Sadu dobilo VELIKU ZLATNU MEDALJU.

PROGRAM OBUKE:
 • 4. jul 2012. - Selo Skrobnica, istočna strana planine Devica
     - celodnevni izlet i edukacija na terenu, izrada herbarijuma
     - u večernjim satima stručno predavanje u Sokobanji
     - doručak i ručak na terenu, večera u "Etno kolibi"
 • 5. jul 2012. - Selo Jezero, planina Ozren i Oštra čuka
     - celodnevni izlet i edukacija na terenu, izrada herbarijuma
     - u večernjim satima stručno predavanje u Sokobanji
     - doručak i ručak na terenu, večera u "Etno kolibi"
 • 6. jul 2012. - Selo Sesalac, Sesalačka pećina
     - celodnevni izlet i edukacija na terenu, izrada herbarijuma
     - u večernjim satima stručno predavanje u Sokobanji
     - doručak i ručak na terenu, večera u "Etno kolibi"
 • 7. jul 2012. - podnožje Rtnja, celodnevni izlet,
      uspon na Rtanj po želji

     - edukacija na terenu, test savladanog znanja
     - takmičenje u izradi venčića od ivanjskog cveća
     - uveče završna svečanost u Sokobanji:
       dodela sertifikata polaznicima i nagrada za najbolje biljobere
       i najlepši venčić
     - doručak i ručak na terenu, večera u "Etno kolibi"
 • 4. jul 2012. - SELO SKROBNICA, ISTOČNA STRANA PLANINE DEVICA
  selo Skrobnica selo Skrobnica selo Skrobnica  5. jul 2012. - SELO JEZERO, PLANINA OZREN I OŠTRA ČUKA
  selo Jezero selo Jezero selo Jezero  6. jul 2012. - SELO SESALAC, SESALAČKA PEĆINA  7. jul, PODNOŽJE RTNJA