ZAŠTITA UGROŽENIH BILJNIH VRSTA


Porast interesovanja za lekovite, aroma-tične, začinske i samonikle jestive biljke doveo je do neracionalnog korišćenja prirodnih potencijala. Procenjuje se da je oko 700 biljnih vrsta u Srbiji ugroženo ljudskom delatnošću. Da ne bi došlo do njihovog potpunog iščezavanja one su zakonom zaštićene različitim merama.

O ugroženosti flore Srbije najbolje govori Crvena knjiga flore Srbije (1999) u kojoj je obrađeno 50 isčezlih i 121 krajnje ugrožena biljne vrsta i podvrsta. Među krajnje ugroženim vrstama nalaze se mnoge koje mogu da se koriste kao lekovite.

Berbu lekovitih biljaka trebalo bi racionalizovati, odnosno sakupljati samo delove koji se upotrebljavaju za dobijanje sirovine, a količina koja se sakuplja ne bi trebalo da premaši godišnju potrebu. Takođe je neophodno pri sakupljanju 1/3 biljaka ostavi na staništu, radi dalje reprodukcije, a kod sakupljanja podzemnih delova odseći korenovu glavu i vratiti je u zemlju, kako bi se sledeće godine iz nje razvila nova biljka.

GAJENJE LEKOVITOG BILJA svakako je dobar način da se smanji i zaustavi nestanak pojedinih vrsta u prirodi.

Na osnovu odluka Vlade Republike Srbije zaštićene lekovite biljne vrste podeljene su u četiri kategorije:

1. Kao prirodne retkosti, pod zabranom sakupljanja,
branja i uništavanja su sledeće biljne vrste:


Betula pubescens Ehrh. - Breza maljava
Drosera rotundifolia L. - Rosulja
Gentiana lutea L. - Lincura - gajena

Kao i mnoge endemične i reliktne biljne vrste.

* * * * * * *

2. Potpuna zabrana korišćenja i prometa važi za sledeće biljne vrste:

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Preng. - Uvin čaj, Medveđe grožđe
Helichrysum arenarium (L.) DC - Smilje, žuto smilje
Hyssopus officinalis L. - Izop
Menyanthes trifoliata L. - Gorka detelina
Salvia officinalis L. - Žalfija - gajena

* * * * * * *

3. Kontrola korišćenja i prometa važi za sledeće vrste:

Acorus calamus L. - Idjirot
Angelica pančićii Vandas L. - Anđelika divlja, anđeoski koren
Centaurium umbellatum Gilib. (Erythraea centaurium Pers.) - Kičica
Juniperus communis L. - Kleka
Primula officinalis (L.) Hill. (Primula veris L.) - Jagorčevina
Vaccinium myrtillus L. - Idjirot

* * * * * * *

4. Za prikupljanje sledećih lekovitih biljaka potrebna je dozvola:

Althaea officinalis L. - Slez beli - gajena
Artemisia absinthium L. - Pelin beli, pitomi pelin - gajena
Glycyrhiza glabra L. - Sladić, slatki koren
Herniaria glabra L. - Sitnica, kilavica
Herniaria hirsuta L. - Sitnica dlakava
Hypericum perforatum L. - Kantarion - gajena
Inula helenium L. - Oman - gajena
Melissa officinalis L. - Matičnjak - gajena
Orchis morio L. - Kaćun - gajena
Origanum vulgare L. - Vranilova trava - gajena
Sambucus nigra L. - Zova crna
Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. - Čubar planinski, vrijesak, gorska metvica, rtanjski čaj
Solidago virgaurea L. - Zlatnica
Symphytum officinale L. - Gavez crni, gavez vrani !!! otrovna vrsta !!!
Thymus serpyllum L. - Majčina dušica - gajena
Thymus vulgaris L. - Timijan - gajena
Valeriana officinalis L. - Odoljen - gajena
Verbascum densiflorum Bertol. - Divizma
POSETITE