GAJENJE LEKOVITOG AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA
Prema knjizi PRIRUČNIK ZA GAJENJE LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA, K. Stojčevski

Gajenjem lekoviog bilja postiže se ujednačen kvalitet i sigurna količina sirovine i omogućuje se poštovanje rokova, što je velika prednost u odnosu na sakupljanje sirovine iz prirode. Uzgojem lekovitog bilja moguće je zaštititi veliki broj samoniklih, ugroženih vrsta čije je sakupljanje zabranjeno ili ograničeno, što doprinosi očuvanju prirodnih bogatstava naše zemlje.

ZNAČAJ GAJENJA

Potražnja lekovitog bilja poslednjih godina pokazuje rast na svetskom tržištu. Srbija je nekada bila vodeća zemlja regiona u ovoj oblasti i vrlo lako bi mogla da se vrati u sam vrh, uz podršku državnih ogana. Povoljni geografski i klimatski faktori i raznovrsnost zemljišnih tipova su preduslovi za veliku i raznovrsnu proizvodnju. Ekonomski faktor ne bi trebalo da obeshrabri potencijalnog uzgajivača - za gajenje lekovitog bilja početna ulaganja nisu velika. Mnogo je značajnije angažovanje ljudskog potencijala nego kapitala.

IZBOR LEKOVITOG BILJA ZA GAJENJE

Na izbor vrsta za gajenje utiču osobine same biljke, geografski položaj, tip zemljišta, kao i tražnja i cena pojedinih vrsta, o čemu se detaljno treba obavestiti kod otkupljivača. Za optimalan prinos svakako je neophodno primeniti i odgovarajuće agrotehničke mere, uz upotrebu odgovarajuću mehanizaciju, primerenu konfiguraciji tla i veličini zasada.


MOGUĆNOSTI I PREDNOSTI PROIZVODNJE NA MALIM POVRŠINAMA
Prema knjizi ORGANSKA POLJOPRIVREDA, Tom 2, Lazić, B. i dr.

Kulture čija je potražnja na tržištu manja uglavnom postižu veću cenu za prinos po jedinici obradive površine, a male površine iziskuju i manja novčana ulaganja, pa tako proizvodnja na malom posedu može imati značajne prednosti. Ovo je upravo slučaj kod uzgoja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

Optimalno iskorišćavanje površina i postojećih infrastrukturnih kapaciteta - Dobrim izborom kultura za gajenje, pri čemu se uvažavaju biološke specifičnosti odabranih vrsta, može se obezbediti kontinuirana proizvodnja tokom većeg dela godine, a pri tom i optimalna popunjenost kapaciteta za sušenje i doradu.

Najveći deo radova završava se sopstvenim snagama - Važno je, naročito na početku, ostvariti što manje troškove. Angažovanje dodatne radne snage zahteva dodatna ulaganja i smanjuje sopstvenu zaradu. Male površine mogu se opslužiti radnom snagom u okviru jednog domaćinstva, što ovu proizvodnju čini izuzetno pespektivnim porodičnim biznisom.

Lako, brzo i pravovremeno obavljanje radova Da bi se postigao bolji prinos i kvalitet važno je da se pravovremeno obavi setva ili sadnja, okopavanje, plevljenje, proreda, prihrana... To je uvek lakše postići na manjim površinama.

Mogućnost postizanja idealnog sklopa i prinosa - Na velikim površinama, zbog primene mehanizacije biljke se sade u ređem sklopu nego što to zahteva njihov oblik i veličina. Proizvodnja na malim površinama se odvija ručno, čime je moguće uzgojiti veći broj biljaka po jedinici površine, a popuna nedostajućih biljaka je daleko jednostavnija.

Moguće postizanje dobrog rezultata prirodnim sušenjem - Na samom početku nisu neophodna ni velika ulaganja u kapacitete za sušenje. Problem sušenja može se, do značajnijih povećanja proizvodnih kapaciteta, rešiti i uz manja ulaganja u postojeće objekte. Pri tome maksimalno treba koristiti ener-giju sunca i druge jeftine alternativne izvore, što svakako umanjuje troškove proizvodnje.


ORGANSKA PROIZVODNJA LEKOVITOG BILJA
Prema knjizi ORGANSKA POLJOPRIVREDA, Tom 2, Lazić, B. i dr.

Organska proizvodnja je sistem održive poljoprivrede koji se bazira na visokom poštovanju ekoloških principa:

 • racionalno korišćenje prirodnih resursa,
 • upotreba obnovljivih izvora energije,
 • očuvanje prirordne raznolikosti i
 • zaštita životne sredine.
  Organska proizvodnja podrazumeva primenu prirodnih načina obrade zemljišta i sredstava za zaštitu i prihranu biljaka, a ograničava ili potpuno eliminiše upotrebu mehanizacije i veštačkih đubriva. Potražnja organski proizvedene hrane je u konstantnom porastu, kao reakcija na uznemirujuće podatke o štetnim sastojcima pesticida i veštačkih đubriva. Organska proizvodnja u Srbiji je sve popularnija i ekonomski značajnija, a zahvaljujući potencijalima, pre svega usitnjenim posedima i zemljištu koje nije zagađeno štetnim materijama, ovaj vid poljoprivrede može značajno doprineti razvoju seoskih područja i poljoprivrede uopšte. Zbog toga je organska proizvodnja postavljena kao jedan od prioriteta razvoja poljoprivrede i čini integralni deo strategije za razvoj poljoprivrede i seoskih sredina Srbije.

  Više podataka o Zakonu o organskoj proizvodnji i institucijama koje ga sprovode
  možete naći na adresi: www.dnrl.gov.rs/organska.html

  Tekst Zakona o organskoj proizvodnji možete preuzeti na adresi: www.mpt.gov.rs/postavljen/123/3920-09.pdf


  SPISAK VRSTA POGODNIH ZA PROIZVODNJU NA NAŠIM TERENIMA I U NAŠIM USLOVIMA

  LATINSKI NAZIVI (abecedno)

  DOMAĆI NAZIVI (azbučno)
  Althaea officinalis
  Angelica archangelica
  Artemisia absinthium
  Artemisija dracunculus    
  Atropa belladonna !!!
  Brasica nigra
  Calendula officinalis
  Carum carvi
  Ceratonia siliqua
  Chamomilla recutita
  Cichorium intybus
  Cochlearia armoratia
  Corijandrum sativum
  Cynara scolymus
  Digitalis lanata !!!
  Digitalis purpurea !!!
  Echinacea angustifolia
  Foeniculum officinale
  Foeniculum vulgare
  Gentiana lutea
  Helianthus tuberosus
  Hibiscus esculentus
  Hyoscyamus niger !!!
  Hypericum perforatum
  Inula helenium
  Iris germanica
  Juglans regia
  Lavandula angustifolia
  Levisticum officinalis
  Majorana hortensis
  Melissa officinalis
  Mentha x piperita emend
  Morus alba
  Morus nigra
  Ocimum basilicum
  Origanum vulgare
  Papaver somniferum !!!
  Petroselinum sativum
  Pimpinella anisum
  Plantago lanceolata
  Plantago major
  Punica granatum
  Pyrethrum cinerariaefolium
  Rhamnus frangula
  Rosmarinus officinalis
  Salvia officinalis
  Salvia sclarea
  Satureja hortensis
  Satureja kitaibelii
  Sinapis alba
  Thymus serpyllum
  Thymus vulgaris
  Trigonella foenum-graecum
  Urtica dioica
  Valeriana officinalis
  Vitis vinifera
  Zea mays
  Anđelika pitoma
  Anis, anason
  Artičoka
  Bamija
  Bokvica muška, uskolisna
  Bokvica ženska, širokolisna
  Bosiljak
  Buvač
  Bunika !!!
  Velebilje !!!
  Vinova loza
  Vranilova trava
  Digitalis vunasti !!!   
  Digitalis crveni !!!
  Dud beli
  Dud crni
  Estragon
  Žalfija
  Žalfija muskatna
  Kamilica
  Kantarion
  Kim
  Komorač
  Kopriva
  Koriander
  Krušina
  Kukuruzna svila
  Lavanda
  Lincura
  Majčina dušica
  Majoran, mažuran
  Mak !!!
  Matičnjak
  Mirodjija
  Nana pitoma (ljuta)
  Nar, šipak
  Neven
  Odoljen
  Oman
  Orah
  Pelin pitomi
  Perunika
  Peršun
  Piskavica, grčko seme
  Pupavica crvena
  Ren
  Rogač
  Ruzmarin
  Selen, miloduh
  Slačica bela
  Slačica crna
  Slez beli
  Timijan
  Cikorija, vodopija
  Čičoka
  Čubar
  Čubar planinski, rtanjski čaj

  !!! - otrovne vrste, sa kojima treba oprezno postupati